In veel gevallen heb je als ondernemer inderdaad niets te maken met strafrecht. Echter, kan strafrecht heel snel erg dichtbij komen. Het is dan ook geen verrassing dat het voor ondernemingen belangrijk is om te voldoen aan alle wet- en regelgeving.

Een bedrijfsongeval kan eruitzien op verschillende manieren. Denk bijvoorbeeld aan een ondernemer in de bouwsector. Wanneer een van zijn werknemers van de stijger valt, zich ernstig verwond aan een machine of zelfs een ongeval krijgt in een bedrijfswagen. Voldoe je als ondernemer aan de juiste veiligheidsvoorschriften die gelden in de specifieke branche waarin jij je bevindt?

Ongelukken zitten in een klein hoekje. Wanneer dit op je pad komt, wacht niet te lang met het inschakelen van een strafrecht advocaat.

De wet

In de wet staat dat de werkgever ervoor moet zorgen dat de machines en de werkplek veilig moeten zijn. Verder is het belangrijk dat er instructies worden gegeven en dat er toezicht op de werkzaamheden van de werknemer worden gehouden. De werkgever doet er vaak alles aan om het werk zo veilig mogelijk te maken voor de werknemers. Toch kan het voorkomen dat niet aan de eis is voldaan, dan is er sprake van werkgeversaansprakelijkheid. Het is belangrijk dat je zo snel mogelijk contact opneemt met een strafrechtadvocaat.

Bewijslast

Bij een bedrijfsongeval heeft een medewerker een minimale bewijslijst. Hij of zij hoeft slechts te bewijzen dat het ongeval tijdens het werk heeft plaatsgevonden en dat hierbij een letsel is opgelopen. Of de werkgever wel of niet tekort is geschoten in zijn zorgplicht, is niet relevant voor de bewijslast. Centraal staat dat de werkgever moet aantonen dat hij of zij aan zijn verplichtingen uit de wet heeft voldaan.

Wanneer een zich een bedrijfsongeval heeft voorgedaan, dient dit zo snel mogelijk gemeld te worden bij de werkgever. Waren er getuigen bij het ongeval aanwezig, bijvoorbeeld klanten of collega’s? Noteer dan de contactgegevens van deze personen.

Wanneer het een (ernstig) ongeval betreft, is het belangrijk dat de werknemer direct naar de huisarts of het ziekenhuis gaat het letsel te melden en om zo goed mogelijk geholpen te worden aan het letsel.

Daarnaast is het van belang dat je als werkgever contact opneemt met een advocaat. Op deze manier kan er samen naar de situatie worden gekeken en de volgende stap worden bepaald.